Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
O nas

 

Celem działania LPI jest szczegółowe, wyczerpujące i nieodpłatne udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych tj.:

● Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013,
● Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
● Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013,
● Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
● Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
● pozostałych programów i inicjatyw wspólnotowych,

jak również pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie powiatu kluczborskiego.


W ramach zadań Lokalny Punkt Informacyjny:

● udziela informacji potencjalnym beneficjentom o możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej, w zależności od potrzeb beneficjentów poprzez:

- kontakt osobisty,
- kontakt telefoniczny,
- kontakt korespondencyjny,
- kontakt drogą elektroniczną

● realizuje działania informacyjne i promocyjne skierowane do beneficjentów i społeczności lokalnej, dotyczących funduszy strukturalnych.

● udziela wstępnej pomocy beneficjentom w procesie rozliczania projektów dofinansowanych w ramach programów operacyjnych i regionalnych programów operacyjnych, zgodnie z Wytycznymi w sprawie realizacji usługi wsparcia w procesie rozliczania dotacji współfinansowanych z Funduszy Europejskich na lata 2007 – 2013 przez Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, opracowanych przez MRR.

Projekt "System Informacji o Funduszach Europejskich", w ramach którego działa Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w województwie opolskim, realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje podane przez Punkt Informacyjny w zakresie krajowych Programów Operacyjnych nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.
Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędne interpretacje udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

 

 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster