Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Wykaz - dzierżawa, Żłobizna

Brzeg, dnia 18.03.2015 r.

G.6845.2. 11.2015
 
 
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczony do dzierżawy na cele rolne bez prawa do zabudowy.

 

1. Położenie nieruchomości – Żłobizna, gm.Skarbimierz

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość składa się z działki:

nr 306 o pow. 0,2300 ha, ark. mapy 1, obręb Żłobizna, KW OP1B/00016536/3

Działka niezabudowana, sklasyfikowana gleboznawczo jako: grunty orne RIIIa .

 

3. Tryb – ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę - na okres na okres 2 lat  i 11 miesięcy.

4. Wysokość opłat i terminy ich wznoszenia:

     Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny wynosi :  230,00 zł

płatny z góry w terminie do dnia 15 maja za dany rok.

Dzierżawa jest zwolniona od podatku VAT, na podstawie art. 43 ust.1 pkt.9 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r. Nr 54, poz.535 ze zm. oraz § 13 ust.1 pkt.4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dz. U. z 2011r. Nr 198, poz. 1174 ze zm.),( grunt rolny)

 

5. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Skarbimierz zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Skarbimierz Nr XXIV/167/205r. z dnia 28.01.2005r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 30 z dnia 2 maja 2005r., poz.818 z późn.zmianami, działka nr 306 położona w Żłobiźnie leży :

- częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem MN- tereny zabudowy mieszkaniowej

   jednorodzinnej

- częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem RU2- tereny ogrodów i sadów

Nieruchomość będzie wykorzystywana na cele rolne bez prawa do zabudowy

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni        tj. od dnia 18.03.2015 roku do dnia 7.04.2015 roku. Po upływie tego terminu zostanie ogłoszony przetarg na dzierżawę w/w działki. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej WWW.brzeg-powiat.pl .

Informacja tel. 077 44 47 916

 
 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster