Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Wykaz nieruchomości - ul. Wyszyńskiego 23 Brzeg
Brzeg, dnia 24.12. 2014r.
G.6845.2. 72 .2014
 
                                         WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

             Zarząd Powiatu Brzeskiego ogłasza wykaz nieruchomości    

przeznaczonej do oddania w najem
 

1.     Położenie nieruchomości - Brzeg, ul. Kardynała Wyszyńskiego 23

2.     Opis nieruchomości :

Lokal użytkowy (pomieszczenie biurowe) nr 21 o pow. 20,03 m2 , stanowiący własność Powiatu Brzeskiego, położony na parterze w budynku przy ul. Kard. Wyszyńskiego 23, działka nr 829/5 o pow. 1,2730 ha , ark. m. 11, obręb Centrum, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą kw nr OP1B/00007339/6

 

1.     Tryb - bezprzetargowy – oddanie w najem na okres 7 miesięcy, na rzecz Fundacji „Razem” w Wałbrzychu.

 

2.     Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Nieruchomość objęta wykazem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg, uchwalonym w dniu 19 grudnia 2003r. uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu nr XVIII/142/03 (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 7, poz. 121 ze zm.) położona jest w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C2 MN/U/Z a w części w obrębie terenu elementarnego oznaczonego symbolem C3 MN/U/KS/P/Z, strefa III B.

3.     Wysokość opłat i terminy ich wnoszenia:

Miesięczny czynsz najmu ( w tym media) w wysokości 700,00 zł (brutto), płatny w terminie do 10 dnia każdego miesiąca z góry za dany miesiąc.

4.     Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na okres 21 dni, tj. od dnia 24.12.2014r. do dnia 14.01.2015r. Po upływie tego terminu zostanie zawarta umowa najmu na w/w pomieszczenie.

5.     Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Ponadto wykaz publikuje się na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info,wwyżej wymienionych terminach.

 
 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster