Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Wykaz nieruchomości - Zwanowice

Brzeg, dnia  4.12.2014 r.

G.6845.1. 4.2014
 
 

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

Starosta Brzeski ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne bez prawa do zabudowy.

 

Położenie nieruchomości – Zwanowice , gm.Skarbimierz .

 
Opis nieruchomości:

Część działki nr 329/27 o pow. 0,6800 ha, ark. mapy 1, obręb Zwanowice, KW OP1B/00036531/4, niezabudowana, sklasyfikowana gleboznawczo jako grunty orne RVI,

Działka położona na terenie osiedla mieszkaniowego  przy śluzie rzeki Odra, przylega do drogi gminnej o nawierzchni gruntowej.

 

Tryb – ustny przetarg nieograniczony na  dzierżawę - na okres 2  lat ,11 miesięcy i 364 dni .

 
Wysokość opłat i termin ich wnoszenia:

Wysokość wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego  wynosi : 100,00 zł,  płatny w terminie do 30 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.

 

Dzierżawa jest zwolniona od podatku VAT- §8ust.1 pkt.4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług Dz.U. z 2004r. Nr 97, poz. 970 ze zm.)

 

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skarbimierz działka nr 329/27 – leży:

-     częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem R- tereny rolnicze

-     częściowo w kompleksie terenów oznaczonych symbolem ZL 2 tereny łęgów i zieleni przybrzeżnej przy ciekach wodnych

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wykaz nieruchomości wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Brzegu na   okres 21 dni tj. od dnia 8.12.2014 roku do dnia 30.12. 2014 roku. Po upływie tego terminu zostanie  ogłoszony przetarg  na dzierżawę  w/w działki.

Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej i na stronie internetowej WWW.brzeg-powiat.pl .

 
Informacja tel. 077 44 47 916
 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster