Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Odwołanie rokowań - Brzeg, ul. Sikorskiego
Brzeg, dnia 22.05.2013r.
G.6840.1.2.2012                
 
 
OGŁOSZENIE
o odwołaniu rokowań
 
Działając na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn.tekst Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651 ze zm.) Starosta Brzeski odwołuje rokowania na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Gen.Wł. Sikorskiego, stanowiącej w własność Skarbu Państwa , oznaczonej w  operacie ewidencji gruntów jako działka Nr 218/3 o pow. 0,9509 ha, ark. mapy 10, obręb    Południe, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu prowadzi księgę wieczystą KW –    OP1B/00031408/8.
Przyczyną odwołania rokowań jest roszczenie o zwrot nieruchomości wywłaszczonej.
Uwaga: niniejsze ogłoszenie o przetargach ukaże się w dniu 22.05. 2013 roku na stronie internetowej www.brzeg-powiat.pl , w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://powiat.brzeski.opolski.sisco.info.
Ponadto ogłoszenie wywiesza się na tablicach ogłoszeń; Starostwa Powiatowego w Brzegu przy ul. Robotniczej 12 i 20 .
 
 
 
 
 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster