Strona używa plików ciasteczek i podobnych technologii. Można je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki.
Więcej informacji: Polityka prywatności serwisu WWW
Standardy działania LPI

 

 

 

 

Standardy działania :

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego z Urzędami Marszałkowskimi tworzy sieć Punktów Informacyjnych w całym kraju. Dążymy do zapewnienia jak najwyższej jakości pracy konsultantów, dlatego przyjęliśmy wspólne standardy udzielania informacji.

Zasady działania Punktów Informacyjnych w sieci koordynowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Konsultanci Punktów Informacyjnych udzielają nieodpłatnie odpowiedzi na wstępne zapytania dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich

 

Punkty Informacyjne należące do sieci oferują:diagnozę - zaklasyfikowanie pomysłu na projekt do konkretnego priorytetu i działania w programie finansowanym z Funduszy Europejskich (informacja ta nie stanowi gwarancji otrzymania dotacji, a jedynie możliwość ubiegania się do dofinansowanie w ramach danego priorytetu lub działania) lub informację o braku możliwości dofinansowania pomysłu przedstawionego konsultantowi z aktualnie trwających programów

informację o podstawowych warunkach, kryteriach i procedurach dofinansowania projektu

 

 

dane kontaktowe do instytucji, które zajmują się priorytetem lub działaniem wynikającym z diagnozy (opracowują szczegółowe wytyczne, rozpatrują wnioski o dofinansowanie, udzielają dofinansowania)

Pytania do Punktów Informacyjnych można kierować telefonicznie, pisemnie, pocztą elektroniczną lub w formie konsultacji indywidualnej podczas osobistej wizyty w punkcie:

 

 

Punkty Informacyjne mogą wprowadzić limit określający czas trwania pojedynczej konsultacji indywidualnej podczas wizyty osobistej

Termin udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane pocztą elektroniczną wynosi 3 dni robocze; w szczególnych przypadkach okres przygotowania odpowiedzi może się wydłużyć jednak nie może przekroczyć 10 dni roboczych od daty wpływu zapytania

 

 

Punkty Informacyjne udostępniają nieodpłatnie publikacje dotyczące Funduszy Europejskich wydawane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Urzędy Marszałkowskie lub inne instytucje publiczne zaangażowane we wdrażanie Funduszy Europejskich

Główne Punkty Informacyjne organizują otwarte spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów

Informacje podane przez Punkt Informacyjny w zakresie krajowych Programów Operacyjnych nie stanowią oficjalnego stanowiska Instytucji Zarządzających poszczególnymi Programami Operacyjnymi i nie mogą stanowić podstawy do formułowania jakichkolwiek roszczeń, a także nie stanowią oferty w rozumieniu prawa polskiego.

 

 

Punkt Informacyjny ani jego pracownicy nie odpowiadają za błędne interpretacje udzielonych informacji, ani za następstwa czynności podjętych na ich podstawie.

Uwagi dotyczące pracy sieci Punktów Informacyjnych można kierować na adres: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć .

Elementy polityki jakości realizowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

•Organizowanie szkoleń w zakresie Funduszy Europejskich i obsługi klienta dla konsultantów zatrudnionych w Punktach Informacyjnych (obowiązkowy udział w dwóch szkoleniach rocznie). Raz w roku przeprowadzanie testu kompetencyjnego

•Udostępnianie zasobów bazy wiedzy dla konsultantów przygotowujących odpowiedzi na pytania o krajowe Programy Operacyjne

•Okresowe badania satysfakcji klienta, anonimowe monitorowanie pracę Punktów oraz kontrola realizacji wyżej opisanych standardów pracy

Projekt „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 – 2013”

Punkty powstają w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013”. Jego celem jest koordynacja i rozwój w całej Polsce sieci Punktów Informacyjnych Fundusze Europejskie 2007 – 2013 oferujących w jednym miejscu informację o wszystkich programach operacyjnych w ramach Narodowej Strategii Spójności.

Sieć Punktów ma docelowo następującą strukturę:

•Centralny Punkt Informacyjny Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

•16 Głównych Punktów Informacyjnych, po jednym w każdym województwie

•kilkadziesiąt Lokalnych Punktów Informacyjnych, w liczbie kilku - kilkunastu w poszczególnych województwach

Za funkcjonowanie Głównych i Lokalnych Punktów Informacyjnych odpowiadają Urzędy Marszałkowskie, z którymi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego podpisało odpowiednie Porozumienia.

Finansowanie

Projekt „System Informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007 - 2013” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz ze środków budżetu państwa

 

 

 

 

 

 
   © Copyright by Starostwo Powiatowe w Brzegu. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Webmaster